Menu

Indkaldelse til Generalforsamling 2023 (1)

image
19. januar 2023 kl. 11:31
DER INDKALDES TIL KLUBBENS GENERALFORSAMLING TIRSADG 31. JANUAR KL. 20.00

 

DER INDKALDES TIL KLUBBENS GENERALFORSAMLING TIRSADG 31. JANUAR KL. 20.00

 

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE:

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

 

  1. Aflæggelse af beretning v. formanden

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

3a. Gennemgang af det kommende års budget

 

  1. Behandling af indkommende forslag

(Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal fremsendes til Formanden af et stemmeberettiget medlem senest 10 dage før Generalforsamlingen)

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg:

  1. Formand, vælges til en to-årig periode: Christian Ebersbach stiller ikke op til genvalg.
  2. 6 Bestyrelsesmedlemmer vælges – 3 vælges til en ét-årig periode og 3 vælges til en to-årig periode.

(Casper Holten, Arne Appelgren og Daniel Olsen stiller op til genvalg)

 

  1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  2. Eventuelt
Luk